شرکت » تاریخ

سال ۱۳۶۷

 • تاسیس شرکت با نام
  تولید و مونتاژ اوّلین کولر اتوبوس انجام شد

 

سال ۱۳۶۹

 • .طرّاحی دو مدل کولر میدی باس

 

سال ۱۳۷۰

 • اوّلین صادرات با صدور کولر اتوبوس به بازار خاورمیانه آغاز شد

 

سال ۱۳۷۱

 • اوّلین محصول یونیت یخچالی تحریکی از موتور به بازار ترکیّه ارائه شد
  وّلین کولر میدی باس به کارخانۀ میتسوبیشی تمسا تحویل داده شد

 

سال ۱۳۷۳

 • اوّلین یونیت برودتی ماشین آلات زراعی و کاری به بازار ارائه شد

سال ۱۳۷۴

 • ورود به بازار کشورهای جنوب شرق آسیا با کولر اتوبوس و افزایش سهم خود در این مناطق
  نوسازی تاسیسات تولیدی

 

سال ۱۳۷۶

 • گسترش فعالیّتهای تشکیل پایگاه در اروپا
   

سال ۱۳۷۷
 

 • مترو استانبول تولید اوّلین کولر برای سیستمهای ریلی
  تولید اوّلین کولر خودروی زرهی
  صادرات مستقیم و غیر مستقیم کولر و یونیتهای یخچالی به بازار الجزایر
  افزایش فضای تاسیسات تولیدی به ۴۰۸۰ مترمربّع

 

سال ۱۳۷۸
 

 • مجهّز کردن تمام آمبولانس های وزارت بهداشت و درمان با سیستمهای برودتی
  مجهّز کردن شبکۀ مخابراتی سیّار تُرکسل با سیستمهای تهویۀ مناسب

 

سال ۱۳۷۹
 

 • شرکت سافکار الجزایر در الجزایر تاسیس شد
   

سال ۱۳۸۰
 

 • مجهّز کردن محل کابین رانندۀ قطارهای شهری سری ۱۴۰۰۰ با سیستمهای برودتی که در خطوط داخلی استانبول و آنکارا کار می کنند
  ISO TUV 9002 اخذ گواهینامۀ

 

سال ۱۳۸۱
 

 • برای راه آهن ترکیّه TVS 2000 تولید اوّلین کولر واگن های مسافربری سری
  وزارت دفاع shelter برای خودروهای ES 345 T تولید کولر

 

سال ۱۳۸۲
 

 • ES 254AS مجهّز کردن محل کابین رانندۀ قطارهای شهری سری ۱۴۰۰۰ با سیستمهای برودتیکه در خطوط داخلی استانبول و آنکارا کار می کنند
  ISO TUV 9001:2000 به ISO TUV 9002باز نو ساختن گواهینامۀ

 

سال ۱۳۸۳
 

 • P200, P210, P230 VE P240 تولید اوّلین واحدهای سرماساز پنگوئن سری
  مجهّز کردن ناوگان اتوبوسهای شهرداری استانبول سری 92 -214 با سیستمهای برودتی سافکار A 241 و مجهّز کردن ناوگان اتوبوسهای شهری سهامی خاص سری

 

سال ۱۳۸۴
 

 • تِمسا OEMمتصدّی ۱۰۰% سیستمهای برودتی شرکت
  OTOYOL متصدّی ۱۰۰% سیستمهای برودتی شرکت
  ازمیر UNIVERSIADE مونتاژ ۱۲۰ دستگاه کولر بر روی اتوبوسهای شهرداری که برای تشکیلات در نظر گرفته شده بود
  راه آهن ترکیّه N13 برای واگن های مسافربری سری ES 800 TVS تولید کولر سقفی

 

سال ۱۳۸۵
 

 • ازمیر ESHOT از سوی ES350XT مجهّز با کولرهای سافکار مدل BMC خریداری ۶۰ واحد اتوبوس
  ازمیر IZULAŞ مجهّز با کولرهای سافکار از سوی OTOYOL E 50 خریداری ۵۰ دستگاه اتوبوس

 

سال ۱۳۸۶
 

 • ISO/TS 16949:2002 اخذ گواهینامۀ
  EMC اخذ گواهینامۀ

 

سال ۱۳۸۷
 

 • انعقاد قرارداد با نمایندۀ مالزی برای طرح کولر سیستمهای ریلی
  برای واگن ژنراتور راه آهن ترکیّه طرّاحی و تولید شد ES 300 TVS اوّلین نمونۀ کولر سقفی مدل
  طبق قوانین جدید فنّاوری شرکت سافکار یکی از ۷ شرکتی است که مجوّز اجرائی فعّالیتهای پژوهش و فنّاوری را در ترکیّه کسب کرده است
  مورد قبول واقع TEYDEP و TTGV به اتمام رساندن سه طرح فنّی پژوهشی که از سوی دو سازمان شده است
  تا‌سیس مرکز جدید پژوهش و فنّاوری سافکار
  برنده شدن سافکار در مناقصۀ پروژۀ مجهّزسازی ۵۰ دستگاه اتوبوس با سیستمهای برودتی برای شهرداری استانبول
  همراه با کولر سافکار از سوی شرکت اتوبوسرانی ISUZU خریداری ۵۵۰ دستگاه میدی باس سهامی خاصّ شهر آنتالیا

 

سال ۱۳۸۸
 

 •  ازمیر ESHOT از سوی ES350XT مجهّز با کولرهای سافکار مدل BMC خریداری ۲۰۰ واحد اتوبوس
  ارسال ۱۰۰۰ واحد دستگاه سرماساز فریگوریفیک به ایران