Yatırımcı İlişkileri - Özel Durum Açıklamaları

08.11.2018 /  Bağlı ortaklığımız DJ Cool olağanüstü Genel Kurulu yapılacaktır.

09.08.2018 /  Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin ortakları ile DJ Cool hisselerinin 0'ünün satınalma süreci tamamlanmıştır.

30.07.2018 /  İstanbul Mahmutbey-Esenyurt hattı Metro Aracı Klima Temini sözleşmesi kapsamında ilk 2 cihaz sevkiyatı 28.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

27.07.2018 /  Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliğinin İkinci Bölümünün 9.maddesi gereği sorumluluk beyanımızdır.

27.07.2018 /  Safkar Ege Soğutmacılık 30.06.2018 Faaliyet Raporu

27.07.2018 /  Safkar Ege Soğutmacılık 30.06.2018 Konsolide Mali Tablo

24.07.2018 /  Rekabet Kurumu, Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları A.Ş.'nin paylarının satınalınmasına ilişkin izne gerek olmadığına karar vermiştir.

 10.07.2018 /  Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin ortaklarının paylarının 0'ünün Şirketimiz tarafından devralınması amacıyla sözleşme imzalanmış, Rekabet Kurumu'na onay için başvuru yapılmıştır.

09.07.2018  / Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.’nin ortaklarının paylarının 100’ünün Şirketimiz tarafından devralınması amacıyla sözleşme imzalanmış, Rekabet Kurumu’na onay için başvuru yapılmıştır.

11.06.2018  / İstanbul Mahmutbey-Esenyurt hattı Metro Aracı Klima tasarım ve prototip cihaz üretimi tamamlanmış olup test aşamasına geçilmiştir.

 20.03.2018 / 15.03.2018 tarihli 2017 yılına ait olağan genel kurul kararının tescil işlemi 20.03.2018 tarihinde yapılmıştır.

16.03.2018 / Sermaye Piyasası Kanuna göre dağıtılabilir 41.808,93-TL olan karın 15.03.2018 tarihli yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verilmiştir.

15.03.2018 /  2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

28.02.2018 /  2017 yılına ait Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara Dair Gerçekleşmeler Raporu ekte sunulmuştur.

28.02.2018 /  Sermaye artışı dolayısıyla revize olan esas sözleşmenin son hali ekte sunulmuştur.

28.02.2018 / Satışa hazır bekletilen 2.250.000 payın 18.01.2018 tarihinde Borsa İstanbul'da satışı ile gerçekleşen sermaye artışı tescil edilmiştir.

28.02.2018 / Şirket Genel Bilgi Formu güncelleme

14.02.2018 / 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet raporu ekte sunulmuştur.

14.02.2018 / Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısıdır.

14.02.2018 / Finansal Rapor

14.02.2018 / Sorumluluk Beyanı

22.01.2018 /  Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Tebliği’ne göre satışa hazır bekletilen payların satışından sağlanan gelirin kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmıştır.

18.01.2018 /  Satışa hazır bekletilen payların satışı için Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.

17.01.2018 / Şirket Ana Sözleşmesi

17.01.2018 / Şirket Genel Bilgi Formu